Skip Navigation LinksHome > Holubník > Audio > Konstrukce > Zesilovač PHD2005
Skip Navigation Links.

Návrh zesilovače

PHD2005

Vlastnosti

Výkonový stupeň s bipolárními tranzistory a silnými lokálními zpětnými vazbami. Rozkmitový stupeň a další obvody ve stadiu návrhu.

Použité zapojení

ve formátu pdf bylo zrealizováno jako laboratorní vzorek. Pro rychlé ověření vlastností je použit prozatímní rozkmitový stupeň s IO OPA604 s vědomím, že jeho vlastnosti nejsou zdaleka ideální a vhodné pro daný účel. Je použito menší napájecí napětí +/- 22Volt, dosažený výkon 25W/4Ohm, 50W/2Ohm (rozkmit výst. napětí 10Volt efektivních). Pro finální výrobek je počítáno s výkonem podstatně vyšším.

Měření na lab. vzorku

spekter pro dva výstupní výkony 25W a 0.25W je zpracováno v dokumentu pdf

Tabulka naměřených hodnot

platí pro: frekvence 1 KHz, zátěž 4Ohmy, klidový proud koncové dvojice 150mA

str.1. -> Vout = 10V, bez celkové ZV: 2h.= -90dB, 3h.= -78dB
str.2. -> Vout =  1V, bez celkové ZV: 2h.= >-80dB, 3h.= -75dB
str.3. -> Vout = 10V, celková ZV: 2h.= -96dB, 3h.= -80dB
str.4. -> Vout =  1V, celková ZV: 2h.= >-80dB, 3h.= -75dB
str.5. -> Měření samotného generátoru: 2h.= -93dB, 3h.= -102dB

Měření II - viz úpravy zapojení

Došlo ke změnám v zapojení (dokument PDF), problematické náhrady výkonových diod pomocí tranzistorů Q9, Q12 nahradil diodový můstek 10A s paralelně zapojenými diodami. Napájecí napětí pro IO OPA604 bylo zvětšeno na +/- 24Volt, tím se zvětšil max. dosažený výkon na 25W/8Ohm, 50W/4Ohm a 90W/2Ohm (14.1V efektivních), což v teoretickém můstkovém zapojení by umožnilo dosáhnout výkonu 100W/8Ohm a 180W/4Ohm (dvojnásobný do dvojnásobné zátěže). Přibyl rezistor R38, který upravuje pracovní bod Q8, Q13 a byl vyjmut kondenzátor C6, který paradoxně způsoboval zákmity na vrcholech sinusovky při max. vybuzení.

Některé naměřené hodnoty spekter po úpravě (dokument PDF).
Parametry signálu a zátěže jsou v hlavičkách jednotlivých měřících protokolů.

Měření III - viz úpravy zapojení

Výkonové tranzistory byly nahrazeny staršími typy MOS tranzistorů 2SK413 a 2SJ118 (Hitachi) a byl vypuštěn budící stupeň osazený MJE15030 a MJE15031 - viz schema (dokument PDF) Protože použité tranzistory mají poměrně veliký odpor v sepnutém stavu (0.5Ohm) a k otevření potřebují napětí Ugs několik Voltů, muselo být zvětšeno napájecí napětí na 35Volt. Naměřené hodnoty spekter (dokument PDF). Pracovní bod se nastavil automaticky na Iq = 150mA.

Poznámky k měření

Provedení laboratorního vzorku

je patrné z následujících fotografií

Copyright Petr Holub, všechna práva vyhrazena. Kopírování fotografií a textů na jiná média s vyjímkou hyperlinků s uvedením autora a WEBu zakázáno.