Skip Navigation LinksHome > Holubník > Audio > Konstrukce > Poznámky ke konstrukci
Skip Navigation Links.

Mosfetový zesilovač

Poznámky ke konstrukci

Intro

Po více než půlročním provozu jsem začal přemýšlet, jak ještě zlepšit dosažené parametry. Vadil mi hlavně malý činitel tlumení a frekvenční charakteristika do 80 kHz/3dB také není žádný zázrak, uvážíme-li, že průběh fáze na kmitočtu se začíná měnit již o dekádu níže, než je znatelný pokles amplitudy. Můj spolužák ze studií Pavel Macura mne upozornil na možnou kombinaci MOSFETu a bipolárního tranzistoru, kde se zřejmě slučují výhody obou typů tranzistorů. Použil jsem "klasický" bipolární tranzistor 2N3055. Původní MOSTET je k němu zapojen jako sledovač. Výsledek je zajímavý, činitel tlumení se zvětšil na 30, frekvenční charakterirstika má na 100kHz útlum 0,5dB. Dále jsem "odstranil" dynamický zdroj proudu, alespoň pro počáteční měření, snad se vybičuji k pořízení pořádných chladičů a kondenzátorů, to je totiž mé původní konstrukci nejvíce vytýkáno. Schema zapojení je myslím průhledné, jako NPN tranzistor jsem použil to, co bylo doma v neděli večer k dispozici, asi by stálo za to použít něco modernějšího. Za největší přínos považuji dobrý činitel tlumení (30) a zlepšení frekv. přenosové charakteristiky.

Některé průběhy

Jsou sice simulované, ale v podstatě odpovídají naměřeným hodnotám. Činitel tlumení v oblasti pod 20 Hz mírně stoupá, což je dáno velikostí výstupního kondenzátoru C2. Polovinu napájecího napětí na výstupu nastavíme změnou odporu R5. Klidový proud je dán odporem R1, pozor, T1 je Darlington, takže přesně neplatí oblíbený vzoreček, že I = 0,66 / R1 !!! Jeho velikost musí být taková, aby bylo dosaženo celého rozkmitu, pro velikost napětí cca 34V by měl být asi 2,2A

Poslech

Mám jen jeden, postavený na prkénku. Subjektivně došlo k lepšímu přednesu basů a zmizelo to "divné" zabarvení nejvyšších kmitočtů, které ovšem bez porovnání s jiným zesilovačem (výkonový sledovač) nebylo samozřejmě patrné a celkový zvuk příliš nemění. To bylo způsobeno špatnou fázovou charakteristikou u původního projektu.

Outro

Celkově došlo ke zlepšení, přidané součástky za pár korun. Asi se už nejedná o "jednostupňový jednočinný", a už také není mosfetový, ale asi kombinovaný, název není důležitý, ale i tak celková filosofie obvodu se myslím příliš nezměnila.
Copyright Petr Holub, všechna práva vyhrazena. Kopírování fotografií a textů na jiná média s vyjímkou hyperlinků s uvedením autora a WEBu zakázáno.