Skip Navigation LinksHome > Holubník > Fotografování > Co to je CMS a ICC
Skip Navigation Links.

CMS & ICC

pro někoho záhadné zkratky

Text pochází z hlubin Sítě a jeho původní autor není znám.

CMS - Color Management System

Lidské oko je sice přesné, ale velice ošidné a snadno se přizpůsobuje tonalitě a barevným posunům. Vyplývá z toho, že při ručním nastavení kontrastu, jasu a barevneho vyváženi monitoru nemůže být nastavení nikdy zcela korektní. Jinak nastavíme barvy večer při umělém osvětlení a jinak za denního světla. Kontrast a jas závisí také na celkové hladině osvětlení v místě, kde je monitor. Vhodné umístění monitoru je velice důležitá věc! Jinak sebelepší kalibrace nebude mít valný smysl. Ne nadarmo má většina graf. studií počítače buď v místnosti bez oken, nebo jsou okna alespoň krytá žaluziemi.

Osvětlení by mělo být v první řadě stabilní a splňovat barevnost světelného zdroje. V domácích podmínkách je tohle dost těžké zabezpečit, protože speciální "denní světlo" se dodává jako speciální zářivka, která je několikanásobně dražší než běžné zářivky.

Úsporné zářivky a Žárovky jsou zcela nevyhovující, protože způsobují výrazný posun do fialových a růžových odstínů. Nejlevnějším řešením jsou asi Xenonove žárovky, které se občas dají koupit normálně v elektru a lze jimi nahradit běžné halogenové bodovky. Anebo je možné jako osvětlení použít prosvětlovací pult s denním světlem. Cena se pohybuje kolem cca 1500Kč. Pokud jsou splněny tyhle elementární podmínky, pak má význam přistoupit ke kalibraci systému (k řízené správě barev - CMS).

Tím hlavním, co je cílem zavedení managementu barev je sjednocení barev a odstínů v celém reprodukčním systému (skener, fotoaparát, monitor, tiskárna, offset tisk...) CMS ve svém důsledku umožňuje kvalitní práci s barvami, předvídatelnost a přesnost výsledku, jistotu, že v celém řetězci pracovních postupů nedojde k posunu a zkreslení barevné informace a to i v návaznosti na různé druhy papírů.

Představte si, že si pracně vypipláte ne monitoru nějakou fotku, odnesete ji do labu a ona bude úplně stejná jako na monitoru! Anebo si ji vytisknete na inkjetu a zase bude stejná jako na monitoru! :-) To je, co?

ICC profily

Správa barev pracuje s tzv. barevnými profily. Barevné profily vycházejí ze standardní definice základních barev a jejich lokalizace pomoci X/Y souřadnic v barevném spektru.

Protože každé zařízení reprodukčního řetězce má trochu odlišné barevné prostory i samotné barvy, ze kterých se skládá barevné spektrum, barevný profil zajistí takové míchání barev, aby se vysledný odstín přiblížil exaktní definici dané barvy.

Vše je přitom omezeno vlastnostmi a spektrální chárou použitých barev a je lhostejné, jestli jde o tiskové barvy nebo barvy luminoforu na monitoru.

Z toho ovšem vyplývá, že úplná správa barev je závislá hlavně na koncovém výstupu! A CMS musí ve zpětné vazbě zohlednit možnosti a omezení výstupu (tiskárny) při zobrazování barev na monitoru a připadně ZÚŽIT zobrazovaný barevný prostor tak, aby bylo možné všechny viděné barvy také vytisknout!

Základní struktura a definice, popisující jednotlivá zařízení, je vložena do tzv. ICC profilu (stanovilo ji mezinárodní konsorcium pro barvy - ICC). Je pravdou, že mnoha lidem, grafikům i fotografům pouhé zaslechnutí onoho "ICC" nahání husí kůži :-) Přitom podstata je dost jednoduchá. ICC určují jednotlivým zařízením, jak mají s každou barvou pracovat, aby její výsledné zobrazení bylo v maximální možné míře shodné s originálem.

Příklad:

Spektrálně čistá červená barva je definována v kanálech RGB jako R=255, G=0, B=0.

Pokud ale při této definici monitor bez zavedené správy barev zobrazuje tuto červenou odlišně od definovaného standardu, ICC profil předefinuje pro luminofor barvu například na R=230, G=5, B=15. A výsledné zobrazení koresponduje s barvou originálu, aniž by se v obrazovém souboru definice barvy změnila (ta je stale 255,0,0).

Jestliže tuto barvu vytiskneme na inkjetu a výsledný odstín je dejme tomu více do purpurova, tak po zavedení příslušného ICC profilu (pro tiskárnu) je opět červená barva předefinována tak, aby tiskárna v případě tisku červené barvy zvýšila podíl žlutého pigmentu a vytisknutá barva bude zase odpovídat originálu a jeho zobrazení na monitoru.

Nejlépe se dají sehnat právě ty nejsložitější profily, což jsou profily pro tiskárny inkjet, offset a pro tiskové papíry. Například na www.tetenal.com. Ale i u jiných výrobců médií... a tiskáren. ICC profily pro monitory jsou mnohem jednodušší, ale těžko se shání. Existují samozřejmě obecné (generické) profily, ale k běžným monitorům se nedodávají a někdy ani nejsou v nabídce v graf. editorech. Profil monitoru totiž není standardem, protože i značkové monitory mají při stejném typu vždy trochu odlišné zobrazení barev, jiný bílý bod, kontrast a jas. A zobrazení závisí ve velké míře i na použité grafické kartě!

Pro korektní zobrazení je tedy nutné vytvořit vždy originální ICC profil pro každý monitor a počítač!!! A to minimálně jednou za měsíc! Protože monitor stárne, napětí v siti kolísá...

Copyright Petr Holub, všechna práva vyhrazena. Kopírování fotografií a textů na jiná média s vyjímkou hyperlinků s uvedením autora a WEBu zakázáno.