Skip Navigation LinksHome > Holubník > Audio > Konstrukce > Jednoduchý buffer s OZ
Skip Navigation Links.

Buffer s OZ

pro posílení a oddělení obvodů

Intro

Velmi často potřebujeme posílit výstup audiozařízení, ať z důvodu špatné funkce výstupních obvodů, nebo pro jiný účel. Například pro připojení delšího kabelu mezi řídící jednotku a koncový stupeň. Je spousta možností, jak tento problém řešit, asi nejjednodušší zapojení, co do počtu pouzder integrovaných obvodů a co do ceny může být následující zapojení

Popis řešení a vlastnosti

Paraelní řazení OZ zvyšuje dostupný výstupní proud, zapjení je známé např. z datasheetu operačního zesilovače firmy Burr-Brown OPA604. Maximální výstupní proud je 120mA, výstupní odpor je 50 Ohm a je připraven pro připojení koaxiálního kabelu. Dělič na výstupu odděluje navzájem kabel a vlastní elektroniku. Napěťové zesílení je 1, neboli 0dB.

Možnosti mechanického provedení

Přiznám se, že nejsem zastánce zásahů a úpráv finálních komerčních výrobků. Důvodů je více, mimo jiné ztráta záruky, která je nyní ze zákona 24 měsíců a možnost úrazu elektrickým proudem při neodborné montáži. Kdo si je stoprocentně jist svou odborností, nakýtá se možnost celý buffer postavit jako "vrabčí hnízdo", tedy součástky naletovat mezi vývody příslušného IO a celek po odzkoušení zalít nějakou zalévací hmotou. Způsob zapojení zde nebudu popisovat, kdo má příslušné znalosti, bude vědět jak na to.
Ostatní "méně znalí" nebudou pokoušet osud a zdraví a vestaví buffer do malé krabičky, kterou umístí co nejblíže výstupního konektoru zdroje signálu. Délka tohoto kablíku by neměla být delší, než několik centimetrů.
Copyright Petr Holub, všechna práva vyhrazena. Kopírování fotografií a textů na jiná média s vyjímkou hyperlinků s uvedením autora a WEBu zakázáno.