Skip Navigation LinksHome > Holubník > Audio > Konstrukce > Sluchátkový zesilovač
Skip Navigation Links.

"True class A" buffer

pro posílení a oddělení obvodů / sluchátkový zesilovač

Popis řešení

Úvodem chci říci, že se nejedná o náhradu profesionálně dodávaných bufferů ve formě integrovaného obvodu, ale spíše o jinou alternativu, jak uvedené problémy řešit.

Jak vyplývá z připojeného schematu, jedná se o školní zapojení: diferenční stupeň Q5,Q6, pracuje do proudového zrcadla Q2,Q3. Následuje rozkmitový/koncový stupeň Q1,Q4, pracující do zdroje konstantního proudu Q7,Q9. Obvod má zesílení 2x, (6dB), aby nedocházelo k útlumu.

Vlastnosti a dosažené výsledky

Po úvodních simulacích byl realizován funkční vzorek a proměřen. Frekvenční charakteristika je rovná řádově do stovek kHz, maximální výstupní napětí je při zátěži odporem 75 Ohm asi 10 Voltů špička - špička, tedy cca 3V efektivních. Obvod je zcela imunní vůči kapacitám v rozsahu 10 pF až 0,1 uF. Samozřejmě se prodlužuje doba náběhu čela impulsu při měření v kmitočtové oblasti, vzhledem k malému výstupnímu odporu je zpomalení zanedbatelné. Vstupní odpor je řádově 200 kOhm.

Oblast použití

Již jsem naznačil, jako výstupní buffer u CD přehrávačů, preampů, atd...
Lze ho též použít jako sluchátkový zesilovač, Pak odpadá odpor R11. Odpory pro oddělení sluchátek od výstupu by měly být 100 Ohmů, protože tak káže příslušná norma, viz např. http://headwize.powerpill.org/tech/dbohn1_tech.htm

Zapojení jako sluchátkový zesilovač

Outro

Průběhy výstupního napětí, proudů koncovými tranzistory a zkreslení:

Prostřední graf ukazuje příspěvky jednotlivých harmonických v uV při frekvenci 20 kHz, dolní graf pak průběhy proudů v klíčových bodech obvodu. Je patrno, že proud koncovým tranzistorem nikdy neklesá k nule, jedná se tedy o třídu A.

Copyright Petr Holub, všechna práva vyhrazena. Kopírování fotografií a textů na jiná média s vyjímkou hyperlinků s uvedením autora a WEBu zakázáno.