Vítejte v holubníku

Stránky celkem spokojeného důchodce

Všechny články

Prohlížení po kategoriích, viz menu...

Přestavba projektu A75

původní autoři Norman Thagard a Nelson Pass

Jak to všechno začalo

Na internetu je množství projektů, některé jsou povedené, jiné nikoli. Před časem mne požádal známý, jestli bych nedokázal změnit k lepšímu parametry kultovního projektu A75. Jako hlavní nevýhody udal tyto:

  • Špatná stabilita nulového napětí na výstupu
  • Špatná stabilita klidového proudu výkonové části
  • Velmi problematická zvuková kvalita

Po prostudování původního pramenu (Part1 Part2), jsme se rozhodl k úplné přestavbě celého zařízení. Použil jsem jen zdroje(upravené) a chladiče s původními výkonovými MOSfety.


Hotová deska budiče


Pohled do zesilovače - zcela nahoře modul ochran

Popis použitého zapojení

Je použito klasické zapojení, všimněme si jen několika detailů:

  • R15/C11 - vstupní filtr, zabraňuje vnikání nadakustických kmitočtů do zesilovače
  • Q8,Q9,Q11,Q12 - vstupní diferenční stupeň v kaskodovém zapojení, pracuje do proudového zrcadla Q1,Q2
  • R18,R19 - degradační odpory, zlepšují linearitu vstupního diferenčního stupně
  • D3,D4,D7,D10 - antisaturační diody
  • Q3,Q5 - rozkmitový stupeň též jako kaskoda, pracuje do zdroje proudu Q14, rychlost přeběhu je linearizována pomocí C7
  • pro jednoduchost ponecháno všech 24(!) koncových tranzistorů, jsou buzeny ze sledovačů Q6,Q13, klidový proud konce se nastavuje trimrem R10
  • C17,R37,L1,R36 - dnes již standardní výstupní obvod

Zapojení nemá stejně jako původní pramen vestavěnu pojistku proti zkratu, bylo by možné ji řešit klasickým způsobem. Součástí zesilovače je modul zpožděného připojení reproduktorů včetně ochrany proti ss napětí na výstupu, jeho popis není předmětem tohoto článku.

Některé parametry zesilovače PHD75

Mechanická konstrukce monobloky
Výstupní výkon 2x150W/4Ohm, 2x80W/8Ohm
Zesílení 30dB
Vstupní odpor 33kOhm
Činitel tlumení 1100/20Hz/4 Ohm
Stejnosměrné napětí na výstupu <10mV
Velikost rušivých napětí na výstupu <0,1mV
Zkreslení / 1kHz po celý rozsah výkonů <<0,01%

Závěr a poděkování

Zesilovač je provozován v "mírně otevřené" třídě AB, klidový proud cca 50mA na pouzdro, celkem pro 12 kusů tranzistorů 600mA. V provozu se na zvulu příznivě projevuje velikost síťového transformátoru a paralelní řazení více výkonových tranzistorů v koncovém stupni.

Tímto si dovoluji poděkovat za cenné připomínky k přestavbě panu V. Buntovi z firmy BV Audio.

Komentáře
Grafický výstup Zvukový výstup
Vložte antiSPAMový kód VELKÝMI PÍSMENY!
nach oben