Vítejte v holubníku

Stránky celkem spokojeného důchodce

Všechny články

Prohlížení po kategoriích, viz menu...

Přenosové vlastnosti reproduktorových kabelů

V tomto článku je záměrně použita chybná syntaxe ve slově kabelimísto správného kabely

(Věnováno Ivovi Cough-ovi Rozehnalovi)

Úvod

Zvukové rozdíly mezi různými reproduktorovými kabely (dále jen kabeli) je nepochybný a velmi dobře slyšitelný i na méně kvalitních reprodukčních řetězcích.
Pojďme zkoumat jejich frekvenční vlastnosti v audiopásmu, tedy v oblasti 20Hz - 20kHz

Měřící metoda

Měření probíhalo prakticky v reálných podmínkách provozu:

Zapojení při měření

 

Měřené kabeli:

Koax RG213

RG213

Dvoulinka Hama

Hama dvojlinka

Měřilo se celkem 2x, při výstupním napětí u1 = 3V(P=2,25W) a u1 = 20V(P=100W/4Ohm) aby byl vyloučen vliv rušivých napětí, případně dalších vlivů na přesnost metody. Pro frekvence 100Hz, 1kHz a 10kHz bylo vždy nastaveno napětí u1 na výstupních svorkách zesilovače (OUT1) na výše uvedenou hodnotu a poté byl nf milivoltmetr přepojen z výstupu zesilovače na druhý konec kabelu se zatěžovacím odporem 4Ohmy (OUT2). Délka kabelů byla 3(3,5)metru.

 

Výsledek měření ukazuje následující tabulka:

Výsledky měření

Vyhodnocení měření

Pokud pomineme úbytek, který vznikl na dvoulince Hama, díky jejímu malému průřezu, je zřejmé, že vliv kabelů na jejich napěťový frekvenční přenos je menší než chyba požité měřící metody, která je dána chybou odečítání na analogovém ručkovém měřidle třídy přesnosti 0,5[%]. Byl použit rozsah 30Volt, ručka ve 2/3 stupnice a rozsah 3Volt, ručka na konci stupnice.

Zvukový rozdíl mezi oběma typy kabelů v praktickém provozu je nicméně velmi dobře slyšitelný a jeho popis vybočuje z tohoto článku.

Závěr

Rozdílné zvuk při výměně reproduktorových kabelů není z největší pravděpodobností způsoben jejich frekvenčně závislým přenosem užitečného signálu, neboť se ukázal jako zcela nevýznamný. Nelze vyloučit, že pro některé atypické konfigurace kabelů (multicore apod.) může dojít k drobným odchylkám od vyrovnaného frekvenčního průběhu na okrajích akustického pásma, ale nedomnívám se, že rozdíl bude větší než 1(jeden)dB. Takovýto kabel nebyl v době testu k dispozici, nicméně výsledek je poměrně průkazný, neb obsahuje dvě typické prostorové konfigurace - souosý koax a rovnoběžné linkové vedení.

  • Vliv impedance přenosového média na frekvenční vlastnosti též neprokázán.
  • Vlin skinefektu pro tato média v daném frekv. rozsahu neprokázán
  • Závěry vyplývající z tohoto jednoduchého testu přenechávám na úvaze čtenáři.
Komentáře
Grafický výstup Zvukový výstup
Vložte antiSPAMový kód VELKÝMI PÍSMENY!
nach oben